Module 2 Samenwerken in de wijk

Een oud-cursist over de PROFclass:.

De PROFclass heeft ervoor gezorgd dat ik meer zelfbewust mijn rol als regisseur in de zorg durf te  nemen!"


In module 2 die 5 onderwijsdagen beslaat, ligt de focus op samenwerken in het huisartsen-samenwerkingsverband, voorheen de HAGRO gernoemd, en in de wijk. U werkt in deze module aan een projectplan / business case voor een concreet multidisciplinair zorgaanbod dat u samen met partners in de wijk wilt gaan realiseren.

Daarbij komen het opzetten van een (huisartsen)samenwerkingsverband, het besturen en project- en financieel management aan de orde. U leert ook over populatiemanagement, medisch leiderschap, marketing en communicatie en ICT in de huisartsenpraktijk.


U krijgt voorbereidingsopdrachten voor elke onderwijsdag en toepassingsopdrachten na afloop daarvan. Deze voorbereidings- en toepassingsopdrachten worden uitgevoerd in de praktijk. U kunt op deze manier de verworven kennis en vaardigheden direct toepassen.

 

Leerdoel

  • Formuleren van visie op samenwerken in de wijk.
  • Definiëren en identificeren subdoelgroepen in wijk of praktijkgebied.
  • Ontwikkelen van projectplannen / business cases voor samenwerkingsprojecten.
  • Verwerven inzicht in organisatorische, juridische en financiële aspecten van samenwerkingsverbanden.
  • Toepassen van marketing principes.
  • Ontdekken van ICT-mogelijkheden voor huisartsenzorg en geïntegreerde zorg.

 

Programma

Onderwijsdag 1           

Visie op samenwerking. 

09.00 - 19.00 uur 

Onderwijsdag 2 

Opzetten van een project. 

09.00 - 19.00 uur 

Onderwijsdag 3 

Organiseren van een samenwerkingsverband.          

09.00 - 19.00 uur 

Onderwijsdag 4 

Medisch leiderschap.

09.00 - 19.00 uur 

Onderwijsdag 5 

ICT en Marketing.

09.00 - 19.00 uur 

 

Trainer(s)
Populatiemanagement/ visie op samenwerking, Marc Bruynzeels, directeur Jan van Es Instituut
Good practice multidisciplinaire samenwerking, Sebastiaan Dam, huisarts
Projectmanagement, Ger Plat, bedrijfskundige CT-groep
Governance, Sonja Jennings
Good practice multidisciplinaire samenwerking, Ninon Higham, kaderhuisarts Beleid en Beheer
Samenwerkingsvormen (bestuurlijk en juridisch ontwerp), A. (Arie) Kreule, specialist ondernemings- en gezondheidsrecht
Financieel management, het maken van een business case, Ger Plat, bedrijfskundige CT-groep
Good practice multidisciplinaire samenwerking, Yvonne Guldemond, huisarts
Medisch leiderschap, Liesbeth van der Jagt, Management NHG Scholing, Ass. Prof. opleiding Supervisie/coaching UMC Utrecht
Marketing en communicatie, Ward de Moor, senior adviseur communicatie VvAA
ICT in de huisartspraktijk, Vladan Ilic, huisarts

 

Praktische informatie

Doelgroep 

Hid(ha)
Praktijkhouder
Waarnemer 

Accreditatie          

40 punten

Kosten 

Leden LHV € 1.675,00, niet-leden € 1.950,00 

Contact 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de LHV Academie, 085-0480068