Organisatie

Stichting PROFclass

Stichting PROFclass is opgericht door de vier betrokken organisaties. Het doel van Stichting PROFclass is het bewaken van de kwaliteit van de opleiding en het uitgeven van licenties voor het gebruik van PROFclass (of delen daarvan) aan derden.

 

Het bestuur van de Stichting PROFclass wordt gevormd door één bestuurder van elk van de vier betrokken partijen. Momenteel bestaat het bestuur uit de navolgende bestuursleden:

 

  • Dr. A.H. (Nettie) Blankenstein, hoofd huisartsopleiding VUMC
  • Ir. P.M. (Paul) van Rooij, directeur LHV
  • Dr. R.F. (Rob) Dijkstra, directeur/bestuursvoorzitter NHG
  • Drs. C.J. (Kees) Esser, raad van bestuur SBOH

 

De stichting is eigenaar van de opleiding PROFclass en eindverantwoordelijk voor de inhoud.

PROFclass wordt in licentie aangeboden aan een van de bij de stichting betrokken partijen of derden. De licentiehouder is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Programmaleider

De programmaleider is eindverantwoordelijk voor de implementatie, inrichting en onderhoud van de PROFclass. De programmaleider wordt benoemd door en werkt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting PROFclass. Programmaleider is E.T.I.M. Guldemond - Hecker (yvonne.guldemond@profclass.nl).

Programmacommissie

De programmacommissie is verantwoordelijk voor het onderhoud van het programma van de PROFclass en bestaat uit inhoudsdeskundigen op het gebied van praktijkmanagement, regievoering en ondernemerschap. De programmacommissie bestaat momenteel uit de navolgende leden:

 

  • C.E. van der Post, Huisartsopleiding Nederland
  • M.L. Jansen, NHG
  • Y.D. Fisscher, LHV